TBI-MOTION 滾珠螺桿 3D-stp 下載

SFV 滾珠螺桿

高速重負載型

SFV01205 SFV01210
SFV01510 SFV01604
SFV02004 SFV02010
SFV02506 SFV02508
SFV02510 SFV02525
SFV03204 SFV03206
SFV03208 SFV03210
SFV03220 SFV04010
SFV04020 SFV05010
SFV05020 SFV06310
SFV06320 SFV08010
SFV08020 SFV080201

DFV 滾珠螺桿

高速重負載型

DFV01510 DFV01604
DFV02004 DFV02005
DFV02506 DFV02508
DFV02510 DFV03204
DFV03206 DFV03208
DFV03210 DFV03220
DFV04010 DFV04020
DFV05010 DFV05020
DFV06310 DFV06320
DFV08010 DFV08020
DFV080201

SFI 滾珠螺桿

SFI01604 SFI01605
SFI01610 SFI02004
SFI02005 SFI02504
SFI02505 SFI02510
SFI03204 SFI03205
SFI03210 SFI04005
SFI04010 SFI05010
SFI06310 SFI08010

DFI 滾珠螺桿

DFI01604 DFI01605
DFI02004 DFI02005
DFI02504 DFI02505
DFI02510 DFI03204
DFI03205 DFI03210
DFI04005 DFI04010
DFI05010 DFI06310
DFI08010

SFU 滾珠螺桿

SFU01204 SFU01604
SFU01605 SFU01610
SFU02004 SFU02005
SFU02504 SFU02505
SFU02506 SFU02508
SFU02510 SFU03204
SFU03205 SFU03206
SFU03208 SFU03210
SFU04005 SFU04006
SFU04008 SFU04010
SFU05010 SFU05020
SFU06310 SFU06320
SFU08010 SFU08020
SFU010020

DFU 滾珠螺桿

DFU010020 DFU01604
DFU01605 DFU01610
DFU02004 DFU02005
DFU02504 DFU02505
DFU02506 DFU02508
DFU02510 DFU03204
DFU03205 DFU03206
DFU03208 DFU03210
DFU04005 DFU04006
DFU04008 DFU04010
DFU05010 DFU05020
DFU06310 DFU06320
DFU08010 DFU08020

SFT 滾珠螺桿

SFT02005 SFT02505
SFT02510 SFT03205
SFT03206 SFT03208
SFT03210 SFT03220
SFT04005 SFT04010
SFT04020 SFT05010
SFT05020 SFT06310
SFT06320 SFT08010
SFT08020 SFT080201

DFT 滾珠螺桿

DFT02005 DFT02505
DFT02510 DFT03205
DFT03206 DFT03208
DFT03210 DFT03220
DFT04005 DFT04010
DFT04020 DFT05010
DFT05020 DFT06310
DFT06320 DFT08010
DFT08020

SFE 滾珠螺桿

SFE01616 SFE01632
SFE02020 SFE02040
SFE02525 SFE02550
SFE03232 SFE03264
SFE04040 SFE05050

SFM/DFM 滾珠螺桿

銑床專用

SFM03205 SFM0325T
DFM03205 DFM0325T

SFK 滾珠螺桿

SFK00401 SFK00601
SFK00801 SFK00802
SFK0082.5 SFK01002
SFK01004 SFK01202
SFK01402 SFK01602

BSH 滾珠螺桿

BSHR00802.5 BSHR01002
BSHR01004 BSHR01204
BSHR01205 BSHR01404
BSHR01604 BSHR01605
BSHR02005 BSHR02505

SCI 滾珠螺桿

SCI01604 SCI01605
SCI02004 SCI02005
SCI02504 SCI02505
SCI02510 SCI03204
SCI03205 SCI03210
SCI04005 SCI04010
SCI05010 SCI06310
SCI08010

SFS 滾珠螺桿

高速靜音型

SFS010020 SFS01204
SFS01205 SFS01210
SFS01605 SFS01610
SFS01616 SFS016161
SFS01620 SFS02005
SFS02006 SFS02008
SFS02010 SFS02020
SFS020201 SFS02505
SFS02506 SFS02508
SFS02510 SFS02525
SFS025251 SFS03205
SFS03206 SFS03208
SFS03210 SFS03220
SFS03232 SFS032321
SFS04005 SFS04006
SFS04008 SFS04010
SFS04020 SFS04040
SFS040401 SFS05005
SFS05010 SFS05020
SFS05050 SFS050501
SFS06310 SFS06320
SFS08010 SFS08020

DFS 滾珠螺桿

高速靜音型

DFS010020 DFS01605
DFS01610 DFS02005
DFS02006 DFS02008
DFS02010 DFS02505
DFS02506 DFS02508
DFS02510 DFS03205
DFS03206 DFS03208
DFS03210 DFS03220
DFS04005 DFS04006
DFS04008 DFS04010
DFS04020 DFS05005
DFS05010 DFS05020
DFS06310 DFS06320
DFS08010


天津梯必艾精密传动有限公司
電話: 022-27695326   傳真: 022-27693648
天津南开区密云路39号
联系人:张先生
移动电话:13821823302
 

COPYRIGHT© 2011 TIANJIN TIBIAI TRANSMISSION PRECISION CO.,LTD